Algemene Ledenvergadering

20.00 uur Sporthal De Dorper Esch

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen verslag Ledenvergadering 2018
5. Financieel jaarverslag en begroting
6. Verslagen Commissies
7. Afscheid en benoeming kader- bestuursleden
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.