Bestuur

Het bestuur
Het Bestuur van DeVoKo bestaat uit een dagelijks bestuur en de overige bestuursleden. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rondom de volleybalvereniging DeVoKo. Zij zorgen er samen met alle commissies voor dat de slogan van DeVoKo gerealiseerd kan worden.

“Samen met veel plezier kwalitatief volleybal mogelijk blijven maken in Denekamp”

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Inge Oude Nijeweme
Secretaris: Simone Brilhuis
Penningmeester: Norbert Leus

Mailadres: secretariaat@devoko.nl

Overige bestuursleden:
Martijn Pikkemaat, Sander Nijhuis, Ivanka Munsterhuis, Peter Sanders

Notulist:
Nicole Ekkelboom