Boetereglement

Boetereglement 

De vereniging is jaarlijks een aanzienlijk bedrag kwijt aan boetes en andere kosten betreffende materialen. Aangezien dit veelvuldig te wijten is aan nalatigheid c.q. onzorgvuldig handelen is door het bestuur, op grond van artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement, dit boetereglement vastgesteld waarin wordt aangegeven welke bedragen op de desbetreffende leden, begeleiding dan wel betreffende team(s) worden verhaald. Dit naast boetes die door de Nevobo zijn opgelegd.  Alle door de Nevobo aan de vereniging opgelegde boetes veroorzaakt door een lid/leden, begeleiding of team(s) worden, indien het dagelijks bestuur dit beslist, aan het desbetreffende lid/de leden, begeleiding of team(s) in rekening gebracht met de verplichting deze boete(s) geheel of gedeeltelijk aan de vereniging te betalen.

 

Boetes

Hieronder een indicatie van de hoogte van de boetes. Het bedrag kan nooit hoger zijn dan hieronder aangegeven. De hoogte van de boetes zijn namelijk afhankelijk van de staat van het materiaal. Uiteindelijk beslissen de commissies en/of het bestuur hierover.

 

Indien niet meer aanwezig van of wél aanwezig maar in onvoldoende staat van onderhoud wat te wijten is aan de nalatigheid c.q. onzorgvuldig handelen, betreffende een: Hoogte boete Te betalen door:
1. Spelerspas € 10,- Lid
2. Bal € 30,- Team
3. Ballentas (exclusief ballen) € 20,- Team
4. Trainginsbroek* € 30,- Lid
5. Trainingsjasje* € 30,- Lid
6. Wedstrijdshirt € 35,- Lid
7. Wedstrijdbroekje* € 25,- Lid
8. kratje zonder drinkflessen* € 15,- Team
9. Drinkfles * € 7,50 Team
10. Sporttas* € 30,- Lid
11. Inspeelshirt* € 20,- Lid
12. Voor overige aan een lid of team in bruikleen gegeven materiaal € 100 Lid/team

* Indien eigendom van vereniging c.q. sponsor

 

Indien sprake is van een of meerdere items zoals hierboven omschreven wordt het boete bedrag bepaald door de MaterialenCommissie of WedstrijdCommissie, zo nodig ná overleg met het bestuur en door de betreffende commissie geïnd bij betrokkene(n). In overleg met de penningmeester worden de boetes aan hem overgedragen.

Dit boete reglement is door de vereniging vastgesteld op 28 januari 2016 tijdens de algemene vergadering.