Contributie leden

Tijdens de laatste Algemene Vergadering is afgesproken om de contributie niet te verhogen in 2020.

Wél wil de penningmeester, op veler verzoek van ouders, het aantal inningen veranderen van 4 x (kwartaal) naar 10 x (periode). De verschuldigde contributie zal maandelijks rond de 28e in gelijke delen worden geïnd. In juli en augustus wordt er geen contributie geïnd.

 

Wat betaal ik voor mijn lidmaatschap?

Algemene Contributie per categorie:

Bedragen in / per

 

2019

2020

Periode (10x)

1

Mini’s

€ 120,00

€ 120,00

€ 12,00

2

A-B-C jeugd

€ 130,00

€ 130,00

€ 13,00

3

Senioren

€ 204,00

€ 204,00

€ 20,40

4

Recreatie

€ 204,00

€ 204,00

€ 20,40

5

Basisleden

€   40,00

€   40,00

€   4,00

Verder….

 

A: Nevobo-competitie

A1

Mini’s

€ 22,50

€ 22,50

€   2,50

A2

A-B-C jeugd

€ 53,25

€ 53,25

€   5,30

A3

Senioren

€ 91,50

€ 91,50

€   9,15

Verder….

 

B: Vervoer

B2

A-B-C competitie

€ 22,50

€ 22,50

€   2,50

Verder….

 

C: Extra training (> 1 x per week)

C1

Mini’s

€ 37,50

€ 37,50

€   3,75

C2

A-B-C jeugd

€ 37,50

€ 37,50

€   3,75

C3

Senioren

€ 37,50

€ 37,50

€   3,75

Verder….

 

D: Kleding

1D

Mini’s

€ 12,00

€ 12,00

€   1,20

2D

A-B-C jeugd

€ 12,00

€ 12,00

€   1,20

3D

Senioren

€ 12,00

€ 12,00

€   1,20

  Tot welke categorie behoor ik, of mijn kind?

Categorie

Leeftijd

Basisleden

alle

Mini’s

t/m 11 jaar

A-B-C jeugd `

12 t/m 17 jaar

A-B-C competitie

Jeugdleden die in deze competitie spelen

Senioren (incl. Recreanten)

Vanaf 18 jaar

 Mocht u / uw kind bijvoorbeeld extra trainen (> 1x per week) en/of competitie spelen worden de bedragen die bij die kolom horen geïncasseerd.

 Wat en waarvoor betaal ik allemaal?

Contributie: Hiervan betaalt de vereniging de kosten van de zaalhuur, trainers en materialen.

Extra Training: Extra training is voor die leden die conform de aanwijzing van de TC vaker dan 1 keer in de week trainen (o.a. prestatieteams). Ook trainingen met Open Club teams voor het Nationale Open Jeugd Kampioenschappen zijn aangewezen door de TC. en worden dan ook niet apart in rekening gebracht.

Kleding: Dit is een vergoeding voor Nevobo competitie spelende leden om het niveau van de wedstrijdshirts op peil te houden.

Competitie: Dit is voor Nevobo competitie spelende leden en zijn kosten die aan de Nevobo moeten worden betaald. (Lidmaatschap, teamgelden voor inschrijving in de competitie en een deel zaalhuur)

Vervoer: Dit is alleen voor leden die in Nevobo jeugdcompetitie speelt in A-B-C teams.

Van ouders wordt verwacht dat zij per toerbeurt mee rijden naar uitwedstrijden en coaches rijden vaker. De afstanden worden groter, daarom kan men nadien de kosten voor het vervoer declareren. (Declaratieformulieren en het te declareren bedrag zijn verkrijgbaar bij de aanvoerder/ster of te downloaden via de website)             

Moet ik ook betalen als ik niet kan trainen?

Indien u / uw kind door een langdurige blessure of zwangerschap 4 weken of langer niet kunt trainen, wordt de contributie teruggebracht naar die van basisleden.

Dit geldt alleen als u dit binnen deze 4 weken schriftelijk doorgeeft aan de ledenadministratie. (leden@devoko.nl )

Wat houdt een basis lidmaatschap in?

Dit zijn leden van de vereniging die geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (trainen en/of competitie spelen) maar wel actief verbonden willen zijn aan de vereniging. Door betaling van het basislidmaatschap ontvangen zij alle informatie die de alle leden ook ontvangen. Ook worden zij uitgenodigd voor vergaderingen, feestavonden etc. en hebben zij stemrecht.

Hoe moet een lid zich afmelden?

In overeenstemming met de geldende regelgeving wordt het lidmaatschap uitsluitend per 30 juni van het desbetreffende seizoen beëindigd. Alleen wanneer de opzegging schriftelijk (per post of per e-mail) is doorgegeven aan de ledenadministratie (e-mail: leden@devoko.nl) wordt de contributiebetaling beëindigd. Andere opzeggingen of opzeggingen via andere leden of trainers worden niet geaccepteerd. Wij verzoeken u om uw opzegging uiterlijk 1 maand voor deze datum (30 juni) aan te geven. Bij afmelden na 30 juni wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd op 1 juli van het volgend jaar.

Dit betekent dat de financiële verplichtingen tot deze datum nageleefd dienen te worden. De vereniging zal ervoor zorgen dat de (automatische) overboeking van de financiële verplichtingen miv. 1 juli stopgezet word.

Mini’s die spelen in de CMV-competitie kunnen het lidmaatschap opzeggen na elke competitieronde. Dat is in juni en december. Het lidmaatschap eindigt per 30 juni of 31 december. Meld je je eerder af, dan ben je wel verplicht om contributie te blijven betalen tot eind juni.

Let op: je bent pas afgemeld als je een bevestigingsmail hebt gekregen van de ledenadministratie.

Zie ook de website: https://devoko.nl/opzeggen-lidmaatschap/. Afmelden bij een trainer/ster is dus NIET voldoende….

Krijg ik restitutie van het lidmaatschapsgeld als ik tijdens het seizoen opzeg?

Nee, helaas is dit niet mogelijk.

Reden daarvoor is dat de vereniging in juni aan Nevobo moet doorgeven welke leden deelnemen aan de competitie. Nevobo incasseert vervolgens voor het hele seizoen de bijdragen. Daarnaast maakt de vereniging de teamindeling, de zaalhuurplanning en de trainersplanning voor het gehele seizoen.

Daarnaast kan het zijn dat daardoor het team niet of alleen door aanpassingen ook bij andere teams kan (blijven) deelnemen aan de competitie.

Als u meent toch in aanmerking te komen voor een tussentijdse afmelding dient u een gemotiveerd verzoek te sturen naar het bestuur via het secretariaat van de vereniging (secretariaat@devoko.nl)

(Voor het lidmaatschap van een vereniging geldt niet het consumentenrecht, maar het verenigingsrecht)