Contact

Algemene mailadressen

Bestuur: bestuur@devoko.nl
Secretariaat: secretariaat@devoko.nl
Notulen: notulen@devoko.nl
Penningmeester: penningmeester@devoko.nl
Technische Commissie: tc@devoko.nl
Wedstrijd Commissie: competitie@devoko.nl
Sponsor Commissie: sponsoring@devoko.nl
Communicatie Commissie: communicatie@devoko.nl
Publicatie Commissie: pc@devoko.nl
Materialen Commissie: materialen@devoko.nl
Activiteiten Commissie activiteiten@devoko.nl
Jeugd Activiteiten Commissie: mini-activiteiten@devoko.nl
CMV mini’s: cmv@devoko.nl