De contributie-inning verloopt op dit moment niet vlekkeloos. Door een storing tussen de Rabobank en het door de vereniging gebruikte softwareprogramma Softlink voor de ledenadministratie is er sprake van enige achterstand in de innning.

Zo heeft bijvoorbeeld de inning van de contributie van het 4e kwartaal van 2015 nog niet plaatsgevonden.

Op dit moment zijn bij de bank wél bestanden aangeboden voor de inning van:

  1. Extra vrijwillig training kwartaal 4-20152.
  2. Kleding 1e helft van het seizoen
  3. Vervoerskosten A-B-C jeugd.

Over deze inning bestaan soms nog vragen, daarom hier onder een toelichting.

Ad 1.  Leden die vrijwillig extra trainen betalen hiervoor € 18,- per kwartaal. (3 kwartalen) Op dit moment zijn dit de mini’s op woensdagmiddag en MC6 op woensdagavond.

Ad 2.  Bij elk lid dat in de Nevobo-senioren, óf A-B-C jeugdcompetite speelt wordt jaarlijks € 12,- ( 2 x € 6,-) in rekening gebracht. Ongeacht waar het shirt vandaan komt. Het wordt in ieder geval via of vanwege de vereniging verstrekt. Dit is enkele jaren gelden zo besloten op een algemene vergadering.

Voor waskosten bestaat (nog) geen regeling, reden waarom dit tot op heden niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Ad 3.  Zolang de vereniging bestaat word er bij leden die uitkomen in de A-B-C jeugd competitie vervoerskosten in rekening gebracht. Dit om vervoerskosten te betalen aan met name die chauffeurs die ver moeten rijden. En bijvoorbeeld aan coaches die elke uitwedstrijd rijden. Omdat niet alle kosten worden gedeclareerd zijn de vervoerskosten die in rekening worden gebracht ook niet kostendekkend.

Op het aanmeldformulier voor de competitie staat o.a.:

  • Vervoer van (jeugd)leden in verenigings-verband geschiedt op eigen risico. De kosten voor A-B-C jeugdleden bedragen € 22,50,- per seizoen. Dit bedrag wordt tegelijk met het competitiegeld geïnd.
  • Van ouders wordt verwacht dat zij per toerbeurt de jeugd helpen vervoeren naar uitwedstrijden. De kosten bij de A-B-C jeugd kan men nadien declareren. (Declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij de aanvoerder/ster of te downloaden via de site)

Daarnaast staan de diverse bijdragen ook vermeld op de website van ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo > Informatie > Lidmaatschap > Contributie (https://www.devoko.nl/Contributie_diverse_bijdragen.pdf)

Op dezelfde pagina kan ook een declaratieformulier gedownload worden. (https://www.devoko.nl/Declaratieformulier_vervoerskosten_jeugd.xls)

Tijdens de extra algemene vergadering op 28 januari a.s. zal de actuele stand van zaken nogmaals toegelicht worden.

Excuses voor de ontstane overlast.

Zijn er nog vragen dan hoort de ledenadministratie dat graag via leden@devoko.nl.