A.s. donderdag is er geen trainer voor MB3. Afgesproken is dat MB3 met MB4 meetraint a.s. donderdag in de Kerkeres. Dit betekent dat de Veldkamp a.s. donderdag vrij is van 19.00 – 20.00 uur. Misschien te gebruiken voor een ander team?
Reactie naar secretaris@devoko.nl.