In twijfelachtige omstandigheden is het belangrijk om goed voor te bereiden: zorg dat je als vereniging weet hoe laat de tegenstander vertrekt en hoe laat de scheidsrechters de weg op gaan. Op die manier voorkomen we dat mensen onnodig gaan reizen terwijl de wedstrijd al afgelast is. Afmelding van (beide) scheidsrechters betekent niet dat de wedstrijd afgelast wordt. De aanwijzer of thuisspelende vereniging probeert (een) invaller(s) te regelen, de wedstrijd kan dan ‘gewoon’ doorgaan.

Houd voor eventuele weerwaarschuwingen de website van het KNMI in de gaten.

Leidraad weer- en verkeeralarm

Sinds het seizoen 2010-2011 is er met betrekking tot afgelastingen vanwege het slechte weer een onderdeel in de regelgeving opgenomen. Voor de nationale competitie en de verschillende regio’s is dit vastgelegd in de Leidraad Weer -en Verkeeralarm

Wat te doen bij afzegging van een wedstrijd

Wanneer je besluit een wedstrijd af te zeggen is het erg belangrijk dat iedereen hierover goed geïnformeerd wordt. Zorg er voor dat in zo’n geval de volgende stappen uitgevoerd worden. Lees voordat je een team afmeldt altijd bovenstaande leidraad door.