De TC is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

De voorlopig indelingen 2018-2019 voor de A-B-C jeugd en Senioren zijn aangepast.

Klik HIER voor de A-B-C jeugd

Klik HIER voor de Senioren.

De trainingen zullen starten na de zomervakantie in de week van 3 september.
Tenzij een team/trainer dit eerder wenst zullen zij dit kenbaar moeten maken.

Voor vragen, op- of aanmerkingen kun je terecht bij tc@devoko.nl.

Afmelden ofwel het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend via mail aan leden@devoko.nl of schriftelijk bij de ledenadministratie onder opgave van reden van afmelding. Let wel: ingevolge de statuten van de vereniging is men verplicht zich schriftelijk af te melden voor 1 juli van het lopende contributiejaar. De contributie en overige bijdragen dienen voldaan te worden tot en met juni van het contributiejaar (van 1 juli t/m 30 juni).