Volleybal en Buiten Schoolse Opvang

Een samenwerkingsproject tussen ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo en kindercentrum Nijntje Pluis

Veel kinderen staan (al geruime tijd) op de wachtlijst bij onze vereniging. Zoals wellicht bekend is de toestroom van de jeugd tot onze vereniging erg groot. Om dit in goede banen te leiden hebben we veel mensen en beschikbare zaalruimte nodig om de jeugd te begeleiden. Op dit moment ontbreekt het aan beiden, vandaar de wachtlijst.logo Nijntje pluis

Aangezien zowel Kindercentrum Nijntje Pluis alsook ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo het belangrijk vinden dat kinderen aan sport kunnen doen is vorig jaar gezocht naar een manier om hier uitvoering aan te gegeven. Samen hebben zij toen een sportactiviteit bedacht.

Net zoals vorig schooljaar gaan zij gezamenlijk dit schooljaar weer starten met een volleybaltraining. Deze volleybaltraining wordt gegeven op de dinsdagmiddag van 15:30 – 16:30 uur in de sporthal Dorper Esch. Tijdens deze sportactiviteit staat naast voorbereiding op de volleybalsport, vooral bewegen voorop.

Voor het komende seizoen hebben al veel jongens en meiden zich aangemeld. Er is plaats voor 30 kinderen voor deze sportactiviteit en momenteel zijn er nog enkele plekken vrij. Dus wil uw kind graag volleyballen, meld hem/haar dan snel aan! De activiteit zal weer starten op dinsdag 1 september en vindt alleen plaats in de schoolweken, dus niet in de vakanties. De volleybaltraining wordt gegeven door Tessa (leidster van de BSO Nijntje Pluis).

Aanmelden

Als uw kind interesse heeft wilt u haar dan aanmelden door een mail te sturen naar leden@devoko.nl. Kinderen die vorig jaar hebben deelgenomen ook graag weer opnieuw aanmelden. De kosten bedragen € 12.50 per maand, dit wordt via de factuur van ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo in rekening gebracht De 1e keer is gratis om te kijken uw kind het wel leuk vindt.
Voor kinderen die dinsdagmiddag al aanwezig zijn op de BSO van Nijntje Pluis, zijn er geen kosten aan verbonden.

Vrijwilliger/ster.

Wel is de vereniging nog op zoeknaar een of meer vrijwilliger/sters voor de begeleiding. Heeft u hiervoor belangstelling dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons via onderstaand emailadres. Mocht blijken dat er via Nijntje Pluis onvoldoende aanmeldingen zijn, dan wordt bezien of dit project doorgang kan vinden. Nijntje Pluis levert immers dat waar bij ikwilvanmijautoaf.nl/DeVoKo te kort aan is: de begeleiding.

Wanneer doorstromen naar een reguliere volleybalgroep?

Plaatsen bij de reguliere groep (mini’s of jeugd) kan alleen indien daar plaats is.
Aangezien de groepen voor het seizoen 2014-2015 al ingedeeld zijn is de kans (erg) klein dat er dit seizoen ruimte is bij de reguliere groepen.

Kun je alleen doorstromen naar een reguliere groep vanuit de sport en spel activiteit?

Nee. De plaats op de wachtlijst bepaald wanneer een kind wordt toegelaten tot de reguliere groep met de daarbij behorende trainingen. Dit is dus niet afhankelijk of een kind gebruikt maakt van de sport & spel activiteit.

Toekomstverwachting

Het is lastig om aan te geven hoe het een en ander zich verder ontwikkeld. De groepen zijn vol en er is in het algemeen weinig verloop. Het is uitgesloten dat we iedereen kunnen plaatsen van de huidige wachtlijst. Door het instellen van een Sport & spel activiteit proberen we wel zoveel mogelijk kinderen al te laten sporten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de Leden Commissie, bij voorkeur via de mail. (leden@devoko.nl)