Een tijdje geleden heeft het bestuur gevraagd om mee te doen met een enquête over het realiseren van een eigen clubruimte. HIER vind je de uitslag van deze enquête. Voor het bestuur reden om  niet verder te gaan met het realiseren van een eigen clubruimte. Het draagvlak hiervoor binnen onze vereniging is te gering.

Hoewel de respons van 23,6% aan de magere kant is moeten we ons wel realiseren dat van de 385 uitgenodigde leden om de enquête in te vullen er veel jeugdleden bij zitten. Een beperkt aantal ouders van onze ongeveer 120 mini’s hebben de enquête wel in gevuld.

Reden voor het bestuur om de uitslag van de enquête als representatief te beschouwen. Uit de enquête blijkt dat minder dan 50% een eigen clubruimte echt belangrijk vindt en daar komt bij dat bijna de helft de locatie ongeschikt vindt.

Als bestuur vonden we het erg nuttig om op deze manier de mening van de leden te peilen, iets dat ook door een grote meerderheid wordt ondersteund. Diegene die de moeite hebben genomen de enquête invullen wil ik hiervoor bedanken. Hopelijk mogen we in de toekomst weer een beroep op jullie doen om een enquête in te vullen.