Ongetwijfeld hebben veel mensen het artikel in de Twentsche Courant Tubantia gelezen over het sportcafé. Als bestuur van ikwilvanmijnautoaf.nl / DeVoKo vinden we het belangrijk om hierop te reageren zodat we aan onze achterban duidelijk kunnen maken wat wij tot nu toe gedaan hebben en hoe in onze ogen dit proces is verlopen. Met berichtgeving in de krant heb je altijd met journalistieke vrijheid te maken, dat is prima, maar vraagt soms om verduidelijking.

Samen met alle gebruikers van de Dorper Esch is er een werkgroep opgericht die DEG heet (Dorper Esch Gebruiksgroep) Namens ikwilvanmijnautoaf.nl /DeVoKo zitten Thed Rijnders (penningmeester) en Vincent Blokhuis (oud voorzitter) in deze groep.

Vanuit DEG zijn er drie mensen die de gesprekken met de gemeente voeren, dat zijn Koen Segerink (onafhankelijk) Twan Eshuis (namens de Dinkel) en Thed Rijnders (namens de ikwilvanmijnautoaf.nl / DeVoKo.

De samenwerking binnen DEG is bijzonder goed te noemen. We streven met z’n allen een zo’n goed mogelijk accommodatie na met een eigen sportcafé voorziening.

Op het punt van het sportcafé verlopen gesprekken met de gemeente helaas stroef. Over het sportcafé zijn we altijd helder geweest. Dit willen we in eigen beheer.

De werkgroep heeft dit ook duidelijk kenbaar gemaakt in de gesprekken met de gemeente.

In de Tubantia stelt wethouder Loes Stokkelaar dat de exploitatie met de gebruikersgroep is besproken. Dit wekt de indruk dat in goed overleg is besloten om, voor de korte termijn, voor de huidige oplossing te kiezen. Deze stelling is pertinent onjuist. De gemeente heeft medegedeeld aan de gebruikersgroep dat zij voor deze tijdelijke oplossing heeft gekozen, dat is dus iets anders dan in goed overleg. Het feit dat de gemeente in gesprek was met Harry Oosterhof en tot een overeenkomst heeft besloten zonder dat De Dinkel en onze vereniging daar ook maar iets van afwisten heeft kwaad bloed gezet. De verenigingen hebben niet eens een kans gehad….

Dat de wethouder bewust in zee gaat met Harry Oosterhof geeft in onze ogen ook aan dat de wethouder weinig vertrouwen heeft in de grootste verenigingen (Dinkel en ikwilvanmijnautoaf.nl / DeVoKo) die al vanaf het begin gebruikmaken van de Dorper Esch en al jaren aangeven dat ze de exploitatie van het sportcafé graag zelf willen verzorgen.

Op dit moment zetten we keihard in op de toezegging dat de werkgroep als eerste en enige de mogelijkheid krijgt om de exploitatie te verzorgen van het sportcafé na de renovatie. Alleen als de werkgroep aangeeft dat ze de exploitatie niet voor elkaar krijgen mag de gemeente op zoek naar een andere partij. De inzet is dus niet dat de wethouder niet uitsluit dat we voor de exploitatie in aanmerking komen, maar dat wij als eerste en enige partij met een plan komen om de exploitatie rond te krijgen.

We zullen onze achterban via de website van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

Zie ook de publicatie van de gemeente: https://www.dinkelland.nl/tubbergse-stichting-tijdelijk-uitbater-van-horecavoorziening-dorper-esch