Het gaat goed met volleybalvereniging DeVoKo in Denekamp. Dat is wel een juiste conclusie na afloop van de Algemene Leden Vergadering afgelopen dinsdag 19 november in Sporthal De Dorper Esch. Een tevreden voorzitter, Inge Oude Nijeweme, opent de vergadering en geeft al snel het woord aan de voorzitters van de verschillende commissies. We krijgen een goed beeld van alles wat er reilt en zeilt binnen deze sportieve vereniging.

 

Gezonde financiële situatie

Allereerst is de nieuwe penningmeester, Norbert Leus, aan het woord. Precies een jaar geleden heeft hij het financiële stokje overgenomen van Thed Rijnders die een financieel gezonde vereniging had overgedragen. Op geheel eigen wijze nam Norbert ons mee in de cijfers van DeVoKo. Dat zag er goed uit. Mede door de vele activiteiten die er georganiseerd worden en de inzet van de leden ontving de vereniging veel opbrengsten. Ook de eerste cijfers van Sportcafé Dorper Esch, wat door DeVoKo samen met De Dinkel wordt geëxploiteerd sinds vorig jaar november, laten goede resultaten zien. Deze financiële situatie en de inzet van de eigen leden heeft het bestuur doen besluiten om voor het komende jaar geen contributieverhoging te gaan doorvoeren.

 

Nieuwe sportmaterialen
Mede door de gezonde financiële situatie was de Materialen Commissie in staat om nieuwe volleyballen, ballentassen en ballenkarren aan te schaffen en een inventarisatie te doen binnen de vereniging waar nog meer behoefte aan is qua materiaal en kleding. Een hele fijne ontwikkeling, want zo delen alle leden mee en kan iedereen met kwalitatief goede materialen sporten.  

 

Sterke jeugdopleiding

De Technische Commissie heeft wederom een druk jaar achter de rug. Maar zoals altijd hebben zij alles weer in goede banen weten te leiden. Ook met de komst van een nieuwe hoofdtrainer ligt er een solide basis voor de toekomst. Enkele jaren geleden zijn er reeds lijnen uitgezet voor de jeugdopleiding. DeVoKo wil graag de eigen jeugd kansen geven en met eigen jeugd nu en straks op hoog niveau kunnen volleyballen. Door het aantrekken van goede jeugdtrainers en de inzet van vele eigen leden is de juiste weg gevonden. Dit begint z’n vruchten nu al af te werpen. Kijk alleen al eens naar het grote aantal jeugdleden in Dames 1. Tezamen met de reeds ervaren speelsters staat hier een mooi team dat nog veel te beloven heeft. Maar ook als er gekeken wordt naar de andere teams, dan kan DeVoKo trots zijn. Er worden Clinics op de basisscholen georganiseerd voor het aantrekken van nieuwe jeugdleden, want er is geen wachtlijst meer en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Maar ook de introductie van het nieuwe studententeam is succesvol. Dit alles om de volleybalsport in Denekamp hoog in het vaandel te houden en samen met plezier te volleyballen.

 

Houd de boel netjes

Ook de Wedstrijdcommissie is blij met de gang van zaken. Er zijn goede afspraken met de verschillende coaches, trainers en aanvoerders. Dat werkt heel erg prettig. Wel worden hier twee belangrijke punten aangesneden. Enerzijds het leveren van goed geschoolde scheidsrechters. En anderzijds het belang van het netjes houden van de nieuwe sporthal. Om maar met het eerste te beginnen zijn er nu afspraken gemaakt dat alle seniorenteams vanaf december een opleiding tot scheidsrechter moeten volgen. Ook hier geldt, vele handen maken licht werk. Als iedereen een diploma haalt hoef je maar een paar keer per jaar te fluiten. Het tweede punt is zeker een punt van aandacht. Laten we met z’n allen zuinig zijn op de nieuwe sporthal en deze met respect betreden en netjes houden. Dit is een oproep aan alle leden en bezoekers, draag geen schoeisel in de zaal dat je buiten hebt gedragen en ruim je eigen rotzooi op! Laten we het met z’n allen netjes houden, dan kunnen we nog heel lang van deze mooie nieuwe sporthal gaan genieten. Er wordt gekeken naar een vaste groep mensen die hier zicht op willen houden en tijdens activiteiten in de zaal de handhaving op zich nemen en alles in de gaten gaan houden.

 

Vele leuke activiteiten

De Activiteiten en de Mini-Activiteiten Commissie hebben  dit jaar zeker niet stilgezeten. Mede namens de activiteiten die zij georganiseerd hebben zijn er vele inkomsten gegenereerd en worden er gezellige evenementen georganiseerd. Van nieuwjaarsmixtoernooi voor senioren tot ouder-kindtoernooi voor de mini’s en van de bloemenactie tot de bakleverworstenactie en van het beachvolleybaltoernooi tot het kamp en sinterklaas alles lag in goede organisatorische handen van deze grote groep vrijwilligers. Voor alle leden van de vereniging werden er leuke activiteiten georganiseerd, maar werd er ook keihard gewerkt om een steentje bij te dragen aan de financiën. Dat heeft heel goed geresulteerd. Ook dit seizoen is er weer een hele leuke agenda.

 

Word sponsor!

Met de komst van de nieuwe sporthal zien nieuwe sponsoren kansen om hun reclame-uitingen bij een breed publiek te communiceren. De Sponsor Commissie lobbyt volop bij de regionale ondernemers om de kansen en mogelijkheden met hen te bespreken. Nieuwe reclameborden aan de wanden van de sporthal, maar ook tal van andere mogelijkheden zoals kledingsponsoring komen ter sprake. Ook worden er sponsoravonden georganiseerd om de sponsoren een avondje in de watten te leggen. Mochten er sponsoren zijn die graag de mogelijkheden willen weten, dan kun je altijd een mailtje sturen naar sponsoring@devoko.nl. Ook de teams die zelf kledingsponsors hebben gevonden, graag altijd via de sponsorcommissie laten lopen.

 

Goede communicatie essentieel

Een jaar geleden is de Communicatie Commissie in het leven geroepen om meer duidelijkheid binnen de vereniging te creëren, de communicatie te verbeteren en vacatures binnen de commissies actief te gaan invullen. Deze commissie heeft zeker niet stilgezeten. Zo heeft DeVoKo een nieuwe actuele website waar alle informatie te vinden is over wedstrijden, data, teams en commissies. Maar ook de de nieuwe online nieuwsbrief die elke maand per mail naar alle leden en trainers wordt gestuurd is een heel goed actueel communicatiemiddel. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe commissieleden aangesteld, zijn de clinics op de basisscholen in Denekamp opgezet en wordt er met de andere commissies volop gesproken over mogelijke verbeteringen of aanpassingen.

 

Respect!

De voorzitter sluit de Algemene Leden Vergadering, maar niet voordat ze zelf het woord nog heeft genomen. Een woord van trots en waardering. Trots op de gezonde vereniging en het prachtige nieuwe Dorper Esch complex waar DeVoKo als vereniging mag trainen en spelen. Maar ook blij met alle leden, vrijwilligers en mensen die op een andere wijze hun steentje bijdragen. De inzet, het enthousiasme, de kennis en kunde, dank allemaal! Groot respect! Het woord respect wil zij heel graag nog verder uitdragen. Met name naar elkaar, naar de tegenstander, de scheidsrechter, maar ook naar de mooie nieuwe sporthal. Ga respectvol om met alles wat we hebben. Laten we samen nog heel vele jaren met heel veel plezier en respect blijven volleyballen in Denekamp.