De TC verzorgt het trainingsschema en de teamindelingen, dat weet elk lid. Daarnaast doet zij echter nog veeeel meer. Vorige week was er weer een bijeenkomst waar diverse onderwerpen werden besproken. Waar is de TC op dit moment zoal mee bezig?

  • Het aanstellen van vertrouwenspersonen en hoe deze te benaderen in geval van pestgedrag en/of andere problemen.
  • Het Technisch Beleidsplan 2016-2020.
  • Trainersbijeenkomst(en).
  • Informatieavond voor ouders.
  • Onderzoek en inventarisatie voor extra techniek training voor de B/C jeugd.
  • Onderzoek van de mogelijkheden voor een volleybal speeltuinvoor jeugd onder 6 jaar (vooral ook om jongens te enthousiasmeren en mogelijk te werven).
  • Mogelijkheid onderzoeken voor het organiseren van een clinic door externe expert t.a.v. signaleren en hoe om te gaan met pestgedrag voor trainers/begeleiders.
  • Opvullen vacature trainer/ster dames recreatie.
  • Organiseren Open Club teams, trainers, trainingen, toernooien, vervoer etc.
  • Inplannen teamgesprekken 1e helft seizoen 2015-2016

Je ziet het: een breed scala aan onderwerpen, eigenlijk te veel voor deze commissie om dit in haar eentje te doen. Heb je vragen of wil je mee helpen bij één of meerdere onderwerpen? Zoek contact met één van de TC-leden of mail naar tc@devoko.nl.

Ook de TC werkt onder het motto:

“Samen met veel plezier kwalitatief volleybal mogelijk blijven maken in Denekamp”