Gistermiddag heeft de vereniging bericht ontvangen dat zij géén gebruik kan maken van de sporthal van;
(a.s.) maandag 23 november tm. 4 december a.s.

Tijdelijke crisisopvang

Op dit moment komen veel asielzoekers naar Nederland. De normale opvangplekken zijn op dit moment niet genoeg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) regelt daarom samen met gemeenten in het hele land crisisnoodopvangplaatsen. Deze crisisnoodopvang is maatwerk en meestal tijdelijk. De opvang in sporthal Dorper Esch zal plaatsvinden van donderdag 26 november tm. donderdag 3 december. Deze opvang was in beginsel bedoeld voor  72 uur maar is inmiddels verlengd naar één week.

 

De sporthal is dus al a.s. maandag niet beschikbaar. Dit houd o.a. in geen trainingen en het wedstrijdprogramma in het weekend van 27 en 28 november november vervalt. Daarnaast kan ook de sinterklaasviering van de mini’s in de sporthal niet doorgaan.
Het bestuur heeft inmiddels met de wedstrijdcommissie en TC.  overlegd en samen zijn de volgende beslissingen genomen:
  • De wedstrijden van vrijdag 27 november vervallen, hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht.
  • Het wedstrijd programma van de mini’s wordt verplaatst van 28 november naar zaterdagmorgen 5 december.
  • Ook wordt geprobeerd één ronde met jeugdwedstrijden naar 5 december om 11:30 uur  te verplaatsen.
  • Wedstrijd JB1 en DS3 wordt verplaatst naar de sportzaal Kerkeres om 13:00 en 15:00 uur.
  • De verplaatste wedstrijd van DS2 op 25 november wordt verplaatst naar de Kerkeres
  • De bekerwedstrijd van MA1 op 30 november wordt verplaatst naar de Kerkeres, training van DS1 begint later.

Let wel: Bovenstaande moet nog worden overlegd met de Nevobo.

  • De TC. maakt een aangepast trainingsschema voor deze periode, er zal minder kunnen worden getraind gedurende deze periode. Misschien dat teams zelf een oefenwedstrijd elders kunnen organiseren?
  • Het sinterklaasfeest van de mini’s wordt geïntegreerd met het ouder/kind toernooi van 18 december a.s.
Voor de training/wedstrijd van DS1 wordt nog naar een oplossing gezocht. Hierover moet ook nog overleg plaatsvinden met de Nevobo. Er dient nog meer geregeld te worden, bestuur en commissies zijn hier druk doende mee. Zodra er meer (gedetailleerde) informatie bekend is wordt dit op deze site bekend gesteld. Raadpleeg deze site dus regelmatig!
Wij vragen van allen (ook de bezoekende teams) begrip en medewerking. Dit is het minste wat wij kunnen doen voor vluchtelingen. Heb je vragen, ideeën of wil je iets organiseren voor vluchtelingen meldt dit via secretariaat@devoko.nl.