De gemeente Dinkelland heeft een project groep (onder leiding van Jacco Pronk van de gemeente) in het leven geroepen voor een onderzoek naar verbindingen voor de exploitatie van o.a. een nieuw sportcomplex Dorper Esch. Deze projectgroep heeft alle gebruikers gevraagd mee te denken over mogelijk nieuwe verbindingen om de bezetting te verbeteren en daardoor de exploitatie te bevorderen. Tevens is de vraag gesteld om onze visie voor de toekomst van onze sport en vereniging weer te geven.

Door het bestuur is een brief opgesteld welke inmiddels via de actiegroep ‘Behoud sportcomplex Dorper Esch’ bekend is bij de gemeente. De volledige brief is te zien op de site onder het menu Nieuws of klik HIER