Dankzij het Rabobank Coöperatiefonds heeft DeVoKo nieuwe materialen voor de beachvelden. De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten zij zich in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat er samen meer bereikt kan worden dan alleen. Via het lokaal coöperatiefonds ondersteunen zij maatschappelijke initiatieven die aansluiten bij de maatschappelijke thema’s en onze leefomgeving beter maken. Zo heeft DeVoKo onlangs een mooi bedrag gekregen voor materialen voor onze beachvelden. Deze cheque hebben we onlangs in ontvangst mogen nemen. Inmiddels is er met de nieuwe materialen, palen, netten, etc, op de beachvelden al volop gevolleybald.

Dankzij de Rabobank is dit dus mogelijk gemaakt!