Opzeggen lidmaatschap

Conform de geldende regelgeving wordt het lidmaatschap uitsluitend per 30 juni van het desbetreffende seizoen beëindigd. Alleen wanneer de opzegging schriftelijk (per post of per e-mail) is doorgegeven aan de ledenadministratie (e-mail: leden@devoko.nl) wordt de contributiebetaling beëindigd. Andere opzeggingen of opzeggingen via andere leden worden niet geaccepteerd. Wij verzoeken u om uw opzegging uiterlijk 1 maand voor deze datum (30 juni) aan te geven. Bij afmelden na 30 juni wordt wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd op 1 juli van het volgend jaar.

Dit betekent dat de financiële verplichtingen tot deze datum nageleefd dienen te worden. De vereniging zal ervoor zorgen dat de (automatische) overboeking van de financiële verplichtingen miv. 1 juli stopgezet word.

Graag willen we weten of de oorzaak van de afmelding gelegen is binnen onze vereniging.
Voor de vereniging is dit belangrijk om te weten omdat deze oorzaak eventueel ook van toepassing kan zijn voor andere leden. Indien de oorzaak bekend is kan de vereniging zo mogelijk haar beleid aanpassen en daardoor de kwaliteit verbeteren. Voor zover dat nog niet gebeurd is verzoeken we u de reden/oorzaak van afmelding te mailen naar leden@devoko.nl.

Bent u van mening dat deze financiële verplichtingen eerder stopgezet moeten worden dan kunt u een gemotiveerd verzoek doen aan het bestuur, bij voorkeur via een mail naar bestuur@devoko.nl.

Het afmelden gedurende het seizoen is erg ongebruikelijk en voor de vereniging erg vervelend en stelt ons voor veel problemen, immers:

  • Diverse kaderleden (vrijwilligers) hebben met zorg de diverse teams samengesteld;
  • Door een tussentijdse afmelding kan een team zodanig in de problemen komen dat de competitie niet of alleen met heel veel moeite uitgespeeld kan worden. De vereniging heeft niet altijd opvolgers/sters klaarstaan;
  • De vereniging moet mogelijk aanpassingen doen die vervelend kunnen uitpakken voor andere leden (bijvoorbeeld iemand –tegen zijn of haar zin- overplaatsen naar een ander team);
  • Kosten (lidmaatschap en teamgeld) voor het hele seizoen zijn reeds aan de Nevobo voldaan. Deze kunnen niet worden teruggevorderd;
  • In de begroting is rekening gehouden met de inkomsten voor het hele seizoen;