Het heeft even geduurd maar met ingang van 08-08-2014 is de nieuwe website van IKWIKVANMIJNAUTOAF.NL/DeVoKo operationeel.

De site is opgefrist en heeft een nieuwe ‘look’ gekregen. Op de achtergrond hebben in de vakantie met name Damir Colo, Merle Roetenberg en Leo Blokhuis veel energie gestoken in de nieuwe site.

De website is nog niet compleet, de komende tijd zullen alle pagina’s ingevuld en wat functies toegevoegd worden.

Bekijk tot die tijd hier het trainingsschema of via het menu Teams > Trainingsschema.
De teamindelingen zijn te vinden via het menu TeamsIndelingen.

Zij hopen dat de site in de smaak valt en veel gebruikt zal worden.

Heb je ideeën, wil je ook iets op de site gepubliceerd zien, heb je op- of aanmerkingen: de redactie van de site is te bereiken via: pp@devoko.nl.