Zoals inmiddels iedereen wel weet wordt het sportcafé in de Dorper Esch miv. 1 mei a.s. geëxploiteerd door de Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT). Voor meer info over de SSRT klik HIER.

De stichting zoekt ongeveer 8 – 10 jonge medewerkers 18-21 jaar en 1 volwassen (ervaren) horeca collega.
In verband met de bekendheid met de locatie en bezoekers worden vooral de leden van de gebruikers van de Dorper Esch gevraagd te solliciteren. De SSRT. geeft de mensen een oproepcontact voor bepaalde tijd (1 jaar) welke naar keuze verlengd wordt.
Uitbetaling volgens cao Recreatie (jeugdschalen)
18 jaar: € 4.73 / uur
19 jaar: € 5.68 / uur
20 jaar: € 6.62 / uur
21 jaar: € 7.57 / uur

Het uurloon wordt vermeerderd met 9,6%  (8% vakantietoeslag+1,6% compensatie vakantiedagen)

Idem een paar medewerkers van 15- 16 jaar voor hulp  ’s middags, disco e.d.in het zwembad (Böggelscamp)
15 jaar: € 3.31 / uur
16 jaar: € 3.55 / uur

Een volledig functieprofiel vind je HIER.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Linda Loman via l.loman@devlaskoel.nl of bellen naar: 06-15225819