Op 14 juni bestaat de vereniging precies 40 jaar. Dit wil zij niet zo maar voorbij laten gaan. Het 1e herenteam ondersteund voor deze gelegenheid de activiteiten commissie en samen organiseren zij een sport-/speldag + feest voor jong en oud. Een jubileumfeest voor al haar leden, oud leden en ereleden (met partners) op zaterdag 17 juni a.s. Het precieze programma wordt tijdig bekend gemaakt.