Jeugdsportfonds

De gemeente Dinkelland maakt zich hard voor de groep kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan sport- en/of culturele activiteiten. Zij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Hiervoor is de gemeente Dinkelland aangesloten bij het Jeugdfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel.Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het Jeugdsportfonds biedt kinderen die gemotiveerd zijn om te sporten, maar dit niet kunnen door de slechte financiële situatie thuis, een sportkans. Denk daarbij aan onder meer een financiële bijdrage voor contributie en sportkleding.

Via een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider kan er voor een jongere een aanvraag ingediend worden. Aanvragen moeten worden ingediend bij het Jeugdsportfonds in de woongemeente van de jongere.

U kunt ook een aanvraag indienen bij de organisatie Wijkracht, Mr. Mulderstraat 16, 7591 VX Denekamp, tel: 088-3679575 en de heer H. Morsink van de gemeente Dinkelland. De maximale bijdrage per jaar bedraagt € 225,- per persoon.Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. De financiële bijdrage wordt niet verstrekt aan het kind of de ouder/verzorger, het toegekende bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging en/of aan de intermediair.

Handige websites:

www.wijkracht.nl
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl