Het seizoen is al weer ten einde, dus dat betekent dat het weer tijd is om de kleding, ballen, spelerskaarten etc. in te leveren. 

Op maandag 14 mei as dienen alle leden de spullen tussen 18.30 en 20.30 uur in te leveren bij de materialencommissie in de vergaderruimte van de  Dorper Esch.
TIP: organiseer dit via je aanvoerder/ster of teambegeleiding.

De voorlopige teamindeling is dan bekend waardoor het kan zijn dat je kleding en/of ballen weer mee terug krijgt. De materialencommissie wil echter wel vaststellen welke materialen aanwezig zijn en wat de staat van deze materialen zijn.

Ook de mini’s dienen de shirts in te leveren. Verwacht wordt dat veelal de maatvoering aangepast zal moeten worden.

Let op, het boetesysteem is van dienst. Dus lever de juiste ballen en de juiste kleding in.

HIER kun je het boetereglement nog even nazien.

Tot 14 mei…..,

De materialencommissie