inge-2Tijdens de algemene vergadering van Ikwilvanmijnautoaf.nl / DeVoKo afgelopen donderdag is Inge oude Nijeweme gekozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging.

40 leden en ouders/verzorgers van leden waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Na de opening door waarnemend voorzitter Leo Blokhuis en het vaststellen van de agenda werd direct gestart met de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Sinds 28 januari was de vereniging zonder voorzitter. Het bestuur was dan ook trots en blij dat ze Inge konden voorstellen. De vergadering kon hiermee instemmen en Inge werd unaniem gekozen. Albert Brookhuis en Leo Blokhuis waren herkiesbaar en werden herkozen. Verder werd het bestuur uitgebreid naar 9 personen. Amke Blokhuis (TC), MarkBlokhuis (AC) en Marcel Veelders (MC) werden ook allen unaniem in het bestuur gekozen.

Financiën

In de voorgaande vergadering moest de penningmeester een fors verlies melden. Deze keer zagen de cijfers er een stuk rooskleuriger uit. Na een extra vergadering en veel inzet van alle commissies werd het forse verlies in één jaar nagenoeg volledig weggewerkt. Zo werd er fors bezuinigd op de zaalhuur. Ook werd o.a. bezuinigd op de trainerskosten. Daarnaast werd er meer geld binnengehaald door de sponsorcommissie. Damers 1 heeft een eigen supportersclub opgericht en ook de activiteiten leverden aanzienlijk meer geld op.
Uiteindelijk werd er over de laatste 2 jaren een klein verlies van nog geen 100 euro gemeld. De werkwijze is aangepast. Zo is er nu een financiële commissie die de penningmeester ondersteunt en werken alle commissies met een eigen begroting. Hiermee is er naar verwachting meer grip op de financiën die er nu weer rooskleurig uitzien. Er is weer voldoende ‘vet op de botten’ om een eventuele volgende financiële tegenslag op te vangen. Kascommissielid Gé Bekker was ook positief verrast en had dan ook veel waardering voor penningmeester Thed Rijnders. Het bestuur werd onder luid applaus decharge verleend.
In de kascommissie werd Gé Bekker vervangen door Gerbin van Beesten.

Contributie

Doordat er veel werkzaamheden van de leden zijn geweest en nog worden verwacht bij de diverse acties én nu de financiën weer op peil zijn werd het voorstel om éénmalig de contributie niet te verhogen door de vergadering met instemming begroet.

Commissies:

Vervolgens waren de commissieverslagen aan de beurt. De commissies brachten uitgebreid verslag uit van hun werkzaamheden het afgelopen seizoen en de voornemens van dit seizoen. Speciaal aandacht werd gevraagd voor meer scheidsrechters en de functie van scheidsrechtercoördinator. De vereniging heeft te weinig scheidsrechters. Dit is een punt van (grote) zorg. De sponsorcommissie maakte o.a. melding van de diverse sponsorpakketten die op de website staan en van een sponsoravond op 14 december a.s. Zij zullen dit seizoen actief op zoek gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. Na 3 jaar stopt aan het einde van dit seizoen ikwilvanmijnautoaf.nl als hoofdsponsor. De activiteitencommissie maakte melding van een nieuwe activiteit: De vereniging gaat aan het einde van dit jaar, als enige in Denekamp, vuurwerk verkopen! Hier zal nog nader over bericht worden.

Vrijwilligers/kaderleden

Het viel de voorzitter op dat de vereniging erg veel vrijwilligers/kaderleden kent. Om de vereniging draaiende te houden zijn er ruim 100 vrijwilligers/kaderleden nodig. Er werd afscheid genomen van 10 vrijwilligers/kaderleden waaronder nagenoeg de gehele activiteitencommissie. Nieuw benoemd in diverse commissies werden 14 personen. Naast 15 scheidsrechters zijn er ook nog 10 andere vacatures. Deze staan allen op de website van de vereniging. Je vind ze HIER.

In de rondvraag werd het bestuur bedankt voor de vele werkzaamheden die zij het afgelopen seizoen weer verricht hadden. Na ruim 1 ½ uur vergaderen kon de voorzitter dan ook haar 1e algemene vergadering tevreden afsluiten.