Om de kas enigszins te spekken heeft ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo een afspraak met het MKB in Denekamp om voor hun de huisjes te beheren, te plaatsen en op te ruimen tijdens festiviteiten in Denekamp. Tot nu toe betreft dit de kerstmarkt en Tutti Italië met Pinksteren. Daarnaast verzorgt de vereniging ook de incidentele verhuur en transport.

In december zijn voor de opbouw, afbouw en vervoer meerdere personen nodig. Helaas beschikt de vereniging nagenoeg niet meer over voldoende mannelijke leden, reden waarom ook anderen gevraagd worden.
Het zou fijn zijn indien enkele vrouwelijke leden, hun partners en/of ouders/verzorgers bereid zouden zijn te helpen.
Wat is er nodig in december?

Bij de opbouw van de kerstmarkt in Denekamp zijn op zaterdag 12 december van 14:00 uur tot plm. 17:00 uur ongeveer 6 personen nodig.
Bij de afbouw op zondag 13 december vanaf 18:00 uur tot plm. 20:30 uur zijn ook 6 personen nodig.

Daarnaast zijn een 9-tal huisjes verhuurd aan de kerstmarkt in Hengelo, brengen op vrijdag 18 december tussen 08-12:00 uur en afhalen op maandag 21 december tussen 08:00-12:00 uur. Beide keren zijn hiervoor nog 2 personen nodig.

Ook is aan de vereniging gevraagd of iemand kerstman wil spelen in Hengelo op zaterdag 19 en zondag 20 december van 12:00 tot 17:00 uur. Beide dagen is één persoon nodig. Kleding is verzorgd.

Zoals gezegd: De vereniging krijgt hier een leuke vergoeding voor.

Opgave en/of opmerkingen graag via secretariaat@devoko.nl.