Extra uitleg aan de hand van vaak voorkomende situaties

Afgelopen week is het seizoen 2016-2017 van start gegaan. Voor de Topdivisie en lager gelden vanaf dit seizoen enkele nieuwe spelregels die zijn ingevoerd om het spelplezier en de veiligheid te bevorderen. De Nevobo is vanaf mei 2016 begonnen met het publiceren en uitleggen van deze nieuwe regels. Mogelijk is er nog wat gewenning nodig voor spelers, coaches én scheidsrechters. In dit bericht worden de belangrijkste drie wijzigingen nog eens extra toegelicht.

Via vijf goed bezochte startbijeenkomsten in het hele land zijn zoveel mogelijk scheidsrechters geïnformeerd en zijn de nieuwe regels uitvoerig besproken. Met de scheidsrechters is afgesproken om tijdens de eerste 6 à 7 wedstrijden extra aandacht te schenken aan de uitleg van de regels. Dit kan zijn voorafgaand aan de wedstrijd met de coaches en aanvoerders, maar indien nodig, ook tijdens de wedstrijd met de aanvoerders.

De drie belangrijkste wijzigingen in de spelregels gaan over de volgende onderdelen:

Schermen, wat is goed, wat is fout
Voetfouten, wat is goed, wat is fout
Wisselen, wat is goed, wat is fout

Via bovenstaande links worden de nieuwe regels aan de hand van vaak voorkomende situaties uitgebreid uitgelegd.

Mochten er na het lezen van bovenstaande documenten nog vragen zijn, dan kunnen deze worden gesteld aan de Nevobo via spelplezier@nevobo.nl