Hierbij worden alle leden en ouders/verzorgers van leden uitgenodigd voor het bijwonen van een Extra Algemene Vergadering op woensdag 26 september 2018 om 20:00 uur in het Sportcafé Dorper Esch aan de Molendijk 14 in Denekamp.De aanwezigen zullen op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen mbt. het sportcafé. Daarnaast zullen de leden om toestemming gevraagd worden om het sportcafe  ism. de zwemclub de Dinkel te gaan exploteren.

Om tot besluitvorming te komen op een algemene vergade­ring dient de helft plus één van het aantal stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig te zijn.
Op het vastgestelde aanvangsuur opent de voorzitter de verga­dering. Hij telt het aantal stemgerechtigde leden en bij gebreke van het vereiste aantal stemgerechtigde leden sluit hij de vergadering.
Na een wachttijd van 15 minuten wordt de vergadering wederom geopend door de voorzitter. Besluiten kunnen nu met meerder­heid van stemmen worden genomen. 

Agenda:

  1. Opening (Eventueel sluiting en weer opening na 15 min.)
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Sportcafé Dorper Esch
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting

Afmeldingen en eventuele vragen en of opmerkingen kunt je mailen naar secretariaat@devoko.nl of schriftelijk indienen bij de secretaris aan de Telgenkamp 1, 7591 LT Denekamp.