De vereniging heeft jaren geleden besloten het niveau van onze vereniging een impuls te geven o.a. door meer trainen mogelijk te maken. Zoals iedereen weet zijn wij hierin meer dan behoorlijk geslaagd. Dames 1 speelt in de topdivisie en de eerste jeugdteams spelen op hoofdklasseniveau en ook sommige 2e en 3e jeugdteams spelen, in vergelijking met de regio, nu al op een relatief hoog niveau. Dit past binnen de (prestatie) doelstellingen van de vereniging. Maar het realiseren van deze doelstellingen is uiteraard niet vanzelf gegaan. Naast dat een grote groep vrijwilligers zich jaren heeft ingezet om aan alle randvoorwaarden te voldoen, worden ook financiële investeringen gedaan (in trainers, spelmateriaal, etc.). Het geld voor deze investeringen werd bijeengebracht door onder andere sponsoren en deels door de vereniging. De afgelopen jaren zijn de (sponsor)inkomsten van de vereniging echter teruggelopen, waardoor er niet meer genoeg inkomsten tegenover de kosten voor de prestatieteams staan. Daarnaast wordt er al extra getraind op vrijwillige basis door (jeugd) leden van niet prestatie teams tegen extra betaling. Om deze reden wil het bestuur van alle leden van de prestatieteams een extra bijdrage van enkele euro’s per maand vragen. Wij vragen dit dan van alle leden die vaker dan 1 keer per week trainen, omdat het naar de mening van het bestuur onredelijk zou zijn om alle leden een bijdrage voor deze kosten te vragen. Deze leden krijgen immers ook meer “waar voor hun geld”.
Het bestuur wil (en kan) dit niet zelf beslissen. Op de eerstvolgende algemene vergadering op 1 december a.s. zal, zoals gebruikelijk, de contributiebijdragen voor het nieuwe jaar vastgesteld worden. Het bestuur wil graag vóór die tijd de mening van zoveel mogelijk leden en verzoekt jullie dan ook om deze enquête in te vullen. De uitslag zal op de algemene vergadering bekend gemaakt worden en zal gebruikt worden als indicatie. Het stemrecht heeft de vergadering zelf. Deze enquête dient uiterlijk 22 november ingeleverd te zijn.
De huidige bijdragen kun je vinden op onze website bij Informatie > Lidmaatschap of: https://www.devoko.nl/Contributie_diverse_bijdragen.pdf.

De enquête is inmiddels  of wordt anders deze week toegestuurd.