Het bestuur denkt dat een eigen clubruimte een grote wens van de vereniging is. Het vraagt echter wel (extra) inzet van de leden en er zijn, zeker in het begin, nogal wat financiën mee gemoeid.
Uit een enquête onder leden en/of ouders van onze leden moet blijken of er voldoende animo bestaat om, in samenwerking met de zwemclub de Dinkel, een eigen clubruimte te realiseren in de kelderruimte van het kulturhus aan de Oranjestraat.
Je wordt dan ook vriendelijk verzocht om aan deze enquête mee te werken zodat het bestuur een verantwoorde afweging kan maken. Graag één enquête per persoon invullen. Via de mail is aan alle leden en/of ouders/verzorgers een link verstuurd naar de enquête.
DE ENQUÊTE GRAAG INVULLEN EN VERZENDEN VÓÓR (PAAS) ZONDAG 5 APRIL 2015.