TiMaX/DeVoKo wil niet alleen een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn, we willen ook een “veilige” vereniging zijn. Dat betekent dat we van leden, trainers, coaches, ouders en supporters vragen een positieve bijdrage te leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen. Dit klinkt vrijblijvender dan het is. Het Bestuur van TiMaX/DeVoKo neemt incidenten die gepaard gaan met verbaal en fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.
Daarom heeft de vereniging gekozen voor het aanstellen van een Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij één van de onderwerpen die nader omschreven staan op deze webpagina over de vertrouwenspersoon, uiteraard alleen indien dit een relatie heeft met volleybalvereniging TiMaX/DeVoKo.

Nadat Vincent Monninkhof deze taak als eerste op zich had genomen wordt deze nu ingevuld door ons verenigingslid Egon Kluitman, ook bekend als dr. Kluitman. Egon vervult deze functie ook voor de voetbalvereniging SDC’12.

Dus heb je iemand nodig om mee te praten of om problemen mee te bespreken. Neem contact op met de  vertrouwenspersoon.
Hij is te bereiken via de praktijk.
Wanneer er gebeld wordt met de praktijk graag even vermelden dat het gaat om TiMaX/DeVoKo.
De praktijk is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren (ma, di, wo, vrij: 08.00 -17.00 uur, do: 08.00-13.30 uur) op het praktijknummer: 0541-352559.