Inmiddels heeft de derde coronagolf, de zogenaamde Engelse variant, ook DeVoKo bereikt. Met name op de basisschool de Zevenster zijn er meerdere kinderen die corona positief zijn getest. Dit betekent niet dat ze ook allemaal daadwerkelijk ziek zijn maar ze zijn wel besmettelijk.

Veel kinderen van de Zevenster volleyballen bij DeVoKo. Daarom hebben we als bestuur overleg gehad met andere verenigingen in het dorp. Zo is er contact geweest met de GGD Twente hoe hiermee te handelen. De GGD Twente heeft aangegeven dat wanneer er met afzonderlijke teams/nivo’s wordt getraind en de kinderen niet ziek (verkouden, griep, hoesten) of positief getest zijn, de GGD er geen probleem in ziet dat er wordt getraind. DeVoKo volgt dit voorbeeld net als bijvoorbeeld SDC.

Als vereniging moeten wij er echter wel op toezien dat er geen vermenging met andere teams/nivo’s plaatsvindt. Mocht er dan bij een team of nivo toch corona worden geconstateerd kan alleen dat team/nivo worden uitgesloten van training.

Dit betekent dat de jeugd van de basisschool tot zaterdag 3 april wel mogen blijven trainen. Hiervoor hanteren wij echter wel een aantal spelregels:

  1. De betreffende trainer van het team/nivo vindt het geen probleem te trainen;
  2. Het kind is klachtenvrij;
  3. Het kind komt niet uit een gezin waarin iemand getest is en wacht op de uitslag, of een gezin waar een kind al positief is getest.

Uiteraard is dit alles van toepassing op de teams die nu aan het trainen zijn en dus volgens de laatste coronaregels ook een training mogen volgen.

Wij als bestuur houden de situatie in de gaten en houden jullie uiteraard via onze website en de social media kanalen op de hoogte. Voor degene die ziek zijn veel beterschap gewenst en voor ieder ander blijf gezond en pas goed op elkaar!

Bestuur DeVoKo