Contributie en overige bijdragen miv. 1 januari 2018

Binnenkort wordt de contributie weer geïnd. Op de ledenvergadering van 16 oktober 2017 is afgesproken dat de bijdragen tussen de 1,86 en 2,07% verhoogd worden miv. 1 januari 2018. Hier onder de meest gestelde vragen:

Wat betaal ik jaarlijks voor mijn lidmaatschap? 

2018 Contributie Ex. Training Kleding Competitie Vervoer Jaar:
Aantal kwartalen: 4 3 3 3 3 1
Basisleden  €          10,00          €         40,00
Mini’s  €          30,00  €          12,50  €           4,00  €            7,50  €       192,00
A-B-C  €          32,50  €          12,50  €           4,00  €          17,75  €         7,50  €       255,25
Senioren  €          51,00  €          12,50  €           4,00  €          30,50  €       345,00
Recreanten  €          51,00          €       204,00

 

2018 Kwartaal Kwartaal
1,2 en 4 3
Basisleden  €          10,00  €       10,00
Mini’s  €          54,00  €       30,00
A-B-C  €          74,25  €       32,50
Senioren  €          98,00  €       51,00
Recreanten  €          51,00  €       51,00

Tot welke categorie behoor ik, of mijn kind?

Categorie Leeftijd
Basisleden alle
Mini’s t/m 11 jaar
A-B-C jeugd ` 12 t/m 17 jaar
Senioren (incl. Recreanten) Vanaf 18 jaar

 Mocht u / uw kind bijvoorbeeld maar 1x per week trainen en/of geen competitie spelen worden de bedragen naar rato aangepast.

Wat en waarvoor betaal ik allemaal?

Contributie: Hiervan betaalt de vereniging de kosten van de zaalhuur, trainers en materialen.

Extra Training: Extra training is voor die leden die conform de aanwijzing van de TC vaker dan 1 keer in de week trainen (o.a. prestatieteams). Ook trainingen met Open Club teams voor het Nationale Open Jeugd Kampioenschappen zijn aangewezen door de TC. en worden dan ook niet apart in rekening gebracht.

De zondag trainingen en het DeVoKo Volleybalcollege vallen hier niet onder. Deze zijn vrijwillig en worden apart gefactureerd.

Kleding: Dit is een vergoeding voor Nevobo competitie spelende leden om het niveau van de wedstrijdshirts op peil te houden.

Competitie: Dit is voor Nevobo competitie spelende leden en zijn kosten die aan de Nevobo moeten worden betaald. (Lidmaatschap, teamgelden en een deel zaalhuur)

Vervoer: Dit is alleen voor Nevobo competitie spelende A-B-C jeugdleden.

Van ouders wordt verwacht dat zij per toerbeurt mee rijden naar uitwedstrijden en coaches rijden vaker. De afstanden worden groter, daarom kan men nadien de kosten voor het vervoer declareren. (Declaratieformulieren en het te declareren bedrag zijn verkrijgbaar bij de aanvoerder/ster of te downloaden via de website)

Moet ik ook betalen als ik niet kan trainen?

Indien u / uw kind door een langdurige blessure of zwangerschap 4 weken of langer niet kunt trainen, wordt de contributie teruggebracht naar die van basisleden.

Dit geldt alleen als u dit binnen deze 4 weken schriftelijk doorgeeft aan de ledenadministratie. (leden@devoko.nl )

Wat houdt een basis lidmaatschap in?

Dit zijn leden van de vereniging die geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (trainen en/of competitie spelen) maar wel actief verbonden willen zijn aan de vereniging. Door betaling van het basislidmaatschap ontvangen zij alle informatie die de alle leden ook ontvangen. Ook worden zij uitgenodigd voor vergaderingen, feestavonden etc. en hebben zij stemrecht.

Hoe moet een lid zich afmelden?

Afmelden ofwel het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend via mail aan leden@devoko.nl of schriftelijk aan het adres van de ledenadministratie onder opgave van reden van afmelding. Zie ook de website: https://devoko.nl/opzeggen-lidmaatschap/

Let wel:

Ingevolge de statuten van de vereniging is men verplicht zich schriftelijk af te melden vóór 1 juli. Dit is voor de aanvang van het nieuwe seizoen.

Krijg ik restitutie van het lidmaatschapsgeld als ik tijdens het seizoen opzeg?

Nee, helaas is dit niet mogelijk.

Reden daarvoor is dat de vereniging in juni aan Nevobo moet doorgeven welke leden deelnemen aan de competitie. Nevobo incasseert vervolgens voor het hele seizoen de bijdragen. Daarnaast maakt de vereniging de teamindeling, de zaalhuurplanning en de trainersplanning voor het gehele seizoen.

Daarnaast kan het zijn dat daardoor het team niet of alleen door aanpassingen ook bij andere teams kan (blijven) deelnemen aan de competitie.

Als u meent toch in aanmerking te komen voor een tussentijdse afmelding dient u een gemotiveerd verzoek te sturen naar het bestuur via het secretariaat van de vereniging (secretariaat@devoko.nl)

(Voor het lidmaatschap van een vereniging geldt niet het consumentenrecht, maar het verenigingsrecht)

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij leden@devoko.nl.