Per 1-9 is het competitieprogramma definitief.

Gewijzigde spelregels

Vanuit o.a. het project ‘Meer spelplezier, minder regels’ zijn er voor het nieuwe seizoen wijzigingen in Spelregels en Reglementen.
Via onderstaande link tref je een lijst met de belangrijkste wijzigingen, waar je voorafgaande aan het seizoen en vóór en tijdens wedstrijden mee te maken krijgt.

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/wijzigingen-spelregels-en-reglementen-welke-dan