Hierbij worden alle leden en ouders/verzorgers van leden uitgenodigd voor het bijwonen van een extra Algemene Vergadering op donderdag 28 januari 2016 om 20:45 uur bij Sportcafé ‘de Dorper Esch’ aan de Molendijk 14 in Denekamp.

Tijdens de afgelopen algemene vergadering van 1 december 2015 bleek dat het vorige seizoen is afgesloten met een groot tekort, de reserves waren teruggelopen en de begroting voor dit seizoen een ‘gat’ liet zien. Zo door gaan betekende het einde van de vereniging in de nabije toekomst.

Daarom werd tijdens de vergadering van 1 december besloten de begroting terug te nemen en de penningmeester de gelegenheid te geven om in samenwerking met alle commissies alsnog tot een (nagenoeg) sluitende begroting te komen.
Daarnaast liet de (aftredende) voorzitter weten op deze wijze niet te willen aftreden.
Afgesproken werd dat eind januari de bevindingen gepresenteerd zouden worden in een extra algemene vergadering.

De volledige uitnodiging en agenda vind je HIER.

De vereniging is jaarlijks een aanzienlijk bedrag kwijt aan boetes en andere kosten aan materialen. Aangezien dit veelvuldig te wijten is aan nalatigheid c.q. onzorgvuldig handelen, is door het bestuur een Boete Reglement vastgesteld waarin wordt aangegeven welke bedragen op de desbetreffende leden, begeleiding dan wel betreffende team(s) kunnen worden verhaald. Dit naast boetes die door de Nevobo worden opgelegd en nu al kunnen worden verhaald.
Om eea. conform de juiste regelgeving te laten verlopen is een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (HR), nodig.

Het Huishoudelijke Reglement vind je HIER.

Het Boete Reglement vind je HIER.

Zijn er nog vragen