Zoals iedereen wel weet is een vereniging als ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo constant in beweging. Op dit moment is de vereniging erg succesvol. Dat is voor een groot gedeelte te danken aan de inzet van de trainers en trainsters! Hiervoor hartelijke dank.

Echter, om succesvol te blijven zal men elkaar ‘scherp’ moeten houden, o.a. door met elkaar in gesprek te (blijven) gaan en te (blijven) overleggen. Ook is van belang dat de trainers zich voldoende ondersteund voelen en (bij)geschoold kunnen/willen worden.

De Technische Commissie wil graag op korte termijn met elkaar in gesprek komen om haar visie eens toe te lichten en om te inventariseren wat de mening en behoefte is van de trainers en trainsters. De rode draad zal zijn: Wat hebben we? Wat willen we? Wie wil wat? Wat is er nodig? Hiervoor is een bijeenkomst belegd op:

Woensdag 4 maart a.s. om 20:00 uur in de vergaderruimte van de Dorper Esch.

Agenda:

  1. Opening door voorzitter TC Albert Brookhuis
  2. Missie/Visie van de TC
  3. Digitale hulp (trainingen op Google Drive en www.volleybaltrainingmakden.nl)
  4. Opleidingen (Wat hebben we? Wat willen we? Wie wil wat? Wat is er nodig?)
  5. Trainersclinic door ex Bondscoach Edwin Benne op donderdag 5 februari a.s.
  6. Rondvraag

Gehoopt wordt dat de trainers het belang van deze bijeenkomst inzien en allen komen.

Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn meld je dan af via tc@devoko.nl.

Tot woensdag 4 maart a.s.!

 

Met vriendelijke sportgroeten,

de TC,