Bal D5-4De materialencommissie laat weten dat er een aantal ballen in de ballenkast in Dorper Esch liggen die daar niet horen.Op de foto’s kun je er enkelen zien.

Teams die de ballen nog niet voorzien hebben van teamnaam worden verzocht z.s.m. contact op te nemen om dat alsnog te laten doen. Je kunt appen naar 06-28088791 om een afspraak te maken.Bal B4-3

Het bestuur wijst er nogmaals op dat een team dat aan het eind van het seizoen niet de aan hen uitgeleende materialen inlevert beboet zal worden. Een boete reglement is door het bestuur vastgesteld op 28 januari 2016 tijdens de algemene vergadering. Hier is al eerder over gepubliceerd. Het bestuur gaat er dan ook van uit dat elk lid hiervan op de hoogte is.
Het Boete Reglement is te vinden via: https://www.devoko.nl/Boetereglement.pdf.Bal B1-3