Voor een goed gevulde ruimte opende voorzitster Lotte Kuipers op dinsdag 17 oktober de algemene ledenvergadering. Na de mededelingen en het vaststellen van het verslag van de ALV 2021/2022 gingen we over naar de verslagen van de commissies (ze zullen zo snel mogelijk online worden gedeeld). Deze lagen in geprinte boekjes klaar om gelezen te worden. Hierover waren geen vragen en dus werd het woord overgedragen aan penningmeester Norbert Leus voor het financiële jaarverslag. 

We hebben mogen concluderen dan de club financieel gezond is en de contributie gelijk kan blijven. Ook zal er een potje worden gecreëerd voor het 50-jarige bestaan van de vereniging, die in 2027 zal plaatsvinden. De georganiseerde activiteiten verlopen goed en er is ruimte voor nieuwe ideeën, zoals het Glow in the Dark toernooi. De sponsorcommissie werkt sterk en ook zijn er teams die in goede samenwerking met de SC hun steentje bijdragen. De begroting voor het seizoen 2023/2024 werd vastgesteld en daarmee gingen we over naar de bestuursverkiezingen en de huldigingen.

Allereerst werd Miranda Ruysch beëdigd tot secretaris. Ze neemt het stokje over van Diane Bonnes, die zich langere tijd op deze manier heel fijn voor de vereniging heeft ingezet. Daarna kregen ook anderen een prachtig bloemetje. Ivanka Munsterhuis (‘de moeder van de vereniging’) heeft na jaren voorzitster te zijn geweest van de communicatiecommissie ook een nieuwe opvolgster. Noortje Klein Willink zal deze rol nu vervullen. Fleur Blokhuis heeft eerst 8 jaar bij de activiteitencommissie gezeten als lid waarna ze gedurende 2 jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen. Na een totaal van 10 jaar (!) AC neemt Hetty Grashof haar taken over. Fleur blijft wel actief binnen de kascommissie. Ook Vincent Monninkhof is teruggetreden als voorzitter van de Technische Commissie, wat hij super heeft uitgevoerd. Laura op de Weegh is de nieuwe voorzitster van de TC. 

Na de opvolgingen waren er nog andere personen die het zeker verdienden om in het zonnetje gezet te worden. Martijn Pikkemaat en Vincent Monninkhof zijn maar liefst 40 jaar lid van DeVoKo! Hun tomeloze inzet en toewijding worden zeer gewaardeerd en we hopen dat we nog veel langer van hun gezelligheid mogen genieten. Als laatste werd de oorkonde ‘Vrijwilliger van het Jaar’ uitgereikt. Dit jaar was Pim op de Weegh de ontvanger hiervan. Als trainer, coach, TC-lid, club fysiotherapeut en meer heeft hij het zeker verdiend.

Na de rondvraag werd de vergadering positief afgesloten met een lekker drankje in het sportcafé. Mochten er nog vragen zijn, kunnen die opgestuurd worden naar secretaris@devoko.nl. We willen iedereen bedanken voor hun komst!