Op dinsdag 28 oktober a.s. vindt de jaarlijkse algemene vergadering van ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo plaats bij eetcafé ‘de musketier’.

Het bestuur stel het bijzonder op prijs dat er zoveel  mogelijk leden aanwezig zijn. Tijdens deze vergadering zal het bestuur en de commissies verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Misschien nog wel belangrijker is, dat er ook aangegeven wordt hoe het beleid er het komend seizoen uit gaat zien. De vereniging is voortdurend in beweging, de inbreng en mening van de leden is hierbij belangrijk. Het ingevoerde vrijwilligersbeleid, de promotie van dames 1 naar de Topdivisie zijn voorbeelden van een vereniging in beweging. Hoe moet het beleid hier verder op afgestemd worden, is de vereniging op de juiste weg? De Algemene Vergadering is ook de mogelijkheid om mee te praten over het beleid voor de komende jaren.

Algemene Vergadering

De voorzitter hoopt  dan ook vele leden op dinsdag 28 oktober om 19:45 uur te ontmoeten bij de Musketier. Naast de leden stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat ook de ouders/verzorgers van de jeugdleden hierbij aanwezig zijn. Het bestuur vindt ook de mening van ouders/verzorgers erg belangrijk. Formeel hebben zij geen stemrecht, maar zij kunnen wel aangeven wat voor de kinderen van belang is. Allen hebben dan ook een persoonlijke uitnodiging mogen ontvangen.

Alle stukken voor de algemene vergadering zijn te vinden op de website, www.devoko.nl onder downloads.