Op komende dinsdag 17 oktober staat de algemene ledenvergadering gepland. Deze gaat om 20:00u van start in de vergaderruimte van Dorper Esch. Deze vinden jullie bij binnenkomst gelijk links (naast de bulletinborden). We hopen dat zoveel mogelijk spelers, ouders, trainers en anderen aanwezig kunnen zijn! Om jullie alvast een idee te geven van deze avond, bij deze de agendapunten. Hopelijk tot dinsdag!

Opening 

Mededelingen 

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2021-2022 

Vragen over verslagen Commissies 

Financieel jaarverslag en begroting 

     Financieel jaarverslag seizoen 2022/2023 

     Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 

     Vaststelling begroting 2023/2024 

Bestuursverkiezingen 

Huldigingen

Rondvraag 

Afsluiting