a.s. zondag starten maar liefst 10 leden van de vereniging met de opleiding van volleybaltrainer -2 (VT-2) van de VolleybalACADEMIE. De cursus leidt op tot de volleybaltrainer die werkt in de breedtesport. De cursus bestaat uit een 5-tal workshops op een zondagmorgen in de sporthal Dorper Esch. Op zondag 13 december is de laatste workshop. Aan de opleiding nemen ook 2 leden van de volleybalvereniging Ti-volley uit Tilligte en 3 leden van Pollux uit Oldenzaal deel. Cursusleider namens ‘GO active sports’ is Henk Goor.

Moderne Opleidingsstructuur
Uitgangspunt van de opleidingsstructuur is dat de deelnemers een op maat gemaakte, individueel gerichte, opleiding ontvangen, waarmee ze direct de praktijk in kunnen. Dit betekent dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk plaats vindt. Ervaringen worden meegenomen naar de bijeenkomsten voor uitwisselingen en feedback.

Trainingsniveau
Tijdens de opleiding VT-2 leren de cursisten om training te geven aan en wedstrijden te begeleiden van jeugd, recreanten/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio. Het betekent dat de  deelnemer van deze opleiding je over een geschikte trainingsgroep moet beschikken. Dat kan een eigen trainingsgroep zijn, maar het kan ook zijn dat deze assisteert bij een groep van een andere (gekwalificeerde) trainer.

Afronding
Een VT 2 diploma wordt behaald door het met goed gevolg afleggen van de Proeve van Bekwaamheid 2.1 (training geven). De andere twee PvB’s (2.2 wedstrijd begeleiden en 2.3 assisteren activiteit) worden alsnog gestimuleerd om te volgen en af te ronden, maar zijn facultatief. Voor het afronden van facultatieve PvB’s ontvangt de deelnemer een certificaat.