Tijdens de afgelopen algemene vergadering van 1 december 2015 bleek dat het vorige seizoen is afgesloten met een tekort van plm.  € 8.000,- , de reserves waren teruggelopen naar plm. 13.000,- en de begroting voor dit seizoen een ‘gat’ liet zien van plm. € 11.000,- . Zo door gaan betekende het einde van de vereniging in de nabije toekomst.
Daarom werd tijdens de vergadering besloten de begroting terug te nemen en de penningmeester de gelegenheid te geven om in samenwerking met alle commissies alsnog tot een (nagenoeg) sluitende begroting te komen.
Daarnaast liet de (aftredende) voorzitter liet weten op deze wijze niet te willen aftreden. Afgesproken werd dat eind januari de bevindingen gepresenteerd zouden worden in een extra algemene vergadering.

Hierbij worden dan ook alle leden en ouders/verzorgers van leden uitgenodigd voor het bijwonen van een extra Algemene Vergadering op donderdag 28 januari 2016 om 20:45 uur bij Sportcafé ‘de Dorper Esch’ aan de Molendijk 14 in Denekamp.

Meer bijzonderheden volgens asap.