Kom dinsdag 19 november naar de Algemene Leden Vergadering in Sporthal De Dorper Esch om 20.00 uur!

 

 

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen verslag Ledenvergadering 2018
5. Financieel jaarverslag en begroting
6. Verslagen Commissies
7. Afscheid en benoeming kader- bestuursleden
8. Rondvraag
9. Afsluiting

 

Heb je een vraag, dan kun je die vooraf mailen naar secretariaat@devoko.nl. Dit kan tot en met uiterlijk maandag 18 november.