Contact

01 Ikwilvanmijnautoaf DeVoKo logo

 

Leo Blokhuis /secretaris
Telgenkamp 1
7591 LT Denekamp
T: +31 6 2250 3993
E: secretariaat(@devoko.nl)
I: devoko.nl

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Inge Oude Nijeweme voorzitter(@devoko.nl)
Secretaris Leo Blokhuis secretaris(@devoko.nl
Penningmeester Thed Rijnders penningmeester(@devoko.nl)
Bestuur
Technischecommissie Amke Blokhuis tc(@devoko.nl)
Sponsorcommissie Tim Kuipers sponsoring(@devoko.nl)
Materialencommissie Marcel Veelders materialen(@devoko.nl)
Ouder-jeugdcommissie Vacant ouder(@devoko.nl)
Activiteitencommissie Mark Blokhuis activiteiten(@devoko.nl)
Wedstrijdcommissie Martijn Pikkemaat wedstrijd(@devoko.nl)